ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ
เนื่องจากธนาคารกสิกรไทยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มีผลทำให้เว็บไซต์ของธนาคารไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
ระหว่างเวลา 23.00 น. ของวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ถึง เวลา 01.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2559
Sorry for your inconvenience
As KASIKORNBANK is performing a scheduled maintenance of the website to improve our service, the website will be temporarily unavailable
from Saturday, 26 Nov 2016 11.00 pm. to Sunday, 27 Nov 2016 01.00 am.
0 2888 8888
K-Contact Center
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
0 2888 8800
K-Contact Center
For more information
©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 1 ซอยกสิกรไทย ถนนราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 ประเทศไทย โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร 0 2888 8882
©2012 KASIKORNBANK PCL. All rights reserved. 1 Soi Rat Burana 27/1, Rat Burana Road, Rat Burana, Bangkok 10140, Thailand. Telephone: +66 2888 8800 Fax : +66 2888 8882